Met Trefwoord besteedt u op uw school aandacht aan levensbeschouwing. Maar wat is levensbeschouwing eigenlijk? In dit filmpje vertelt uitgever Erik Idema hoe u als school zelf keuzes maakt in het materiaal, en zo uw eigen aanpak kiest. Naast de algemene levensbeschouwelijke daglijn is er materiaal in drie domeinen. Scholen die belang hechten aan het vertellen van Bijbelverhalen kiezen bijvoorbeeld voor het domein Bijbel. Maar u bent ook vrij de ene keer een Bijbelverhaal te kiezen en de andere keer een verhaal uit de samenleving.