Trefwoord verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een handleiding voor klassikaal gebruik. Hierin vindt u lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw. Daarnaast hebben abonnees van Trefwoord toegang via Basispoort toegang tot het aanvullende digitale lesmateriaal op deze website.

Een abonnement op Trefwoord  kan uitsluitend schoolbreed (voor alle groepen in de school) worden afgesloten en bestaat uit een basisbedrag plus een vast bedrag per groep.

Het basisbedrag voor Trefwoord is met ingang van 1 januari 2019 € 457,60. Per groep betaalt u € 54,60 voor een papieren handleiding. Hier vindt u een overzicht van de abonnementsprijzen.

Het is niet toegestaan de handleidingen en het aanvullende digitale lesmateriaal van Trefwoord te delen met scholen die geen eigen abonnement op Trefwoord hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal uit Trefwoord te kopiëren, anders dan voor intern gebruik. (Zie voor meer informatie over het kopiëren en printen van bronnen in het onderwijs www.onderwijsenauteursrecht.nl/.)

Abonnementen kunnen bij ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd.
Het abonnementsjaar loopt parallel aan het schooljaar.
Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.

Abonnement afsluiten

Wilt u een abonnement afsluiten? Vul het aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Abonnement afsluiten

Meer informatie?

Heeft u vragen over het abonnement of wilt u meer informatie over Trefwoord? Neem dan contact op met de abonnementenservice van Kwintessens via 033 460 19 43 of via abonnementen@kwintessens.nl.

Toegang via Basispoort

De toegang tot het aanvullende digitale lesmateriaal is uitsluitend mogelijk via Basispoort. Lees de instructies voor het activeren van de toegang via Basispoort.