In de Kwintessens Katernen bieden wij lessuggesties bij thema’s in de klas als waar u soms acuut lesmateriaal bij zoekt. Bijvoorbeeld over dood en verdriet, zorg voor de aarde en diversiteit. In de Kwintessens Katernen staan lessuggesties voor onder-, midden- en bovenbouw. Geschreven vanuit een levensbeschouwelijk perspectief. De lessuggesties zijn afkomstig uit Trefwoord en uit andere methodes van Kwintessens.

Er verschijnt twee keer per jaar een Kwintessens Katern.

Verschenen zijn: