Met Trefwoord besteedt u op uw school aandacht aan levensbeschouwing. Maar wat is levensbeschouwing eigenlijk? In dit filmpje vertelt uitgever Erik Idema hoe u als school zelf keuzes maakt in het materiaal, en zo uw eigen aanpak kiest. Naast de algemene levensbeschouwelijke daglijn is er materiaal in drie domeinen. Scholen die belang hechten aan het vertellen van Bijbelverhalen kiezen bijvoorbeeld voor het domein Bijbel. Maar u bent ook vrij de ene keer een Bijbelverhaal te kiezen en de andere keer een verhaal uit de samenleving.

In deze video laten we zien hoe de methode Trefwoord omgaat met Bijbelverhalen. Met Trefwoord onderzoeken kinderen het leven. Bijbelverhalen helpen bij het verbreden en verdiepen van een eigen visie. In de Bijbel staan prachtige verhalen. Humor, ontroering, spanning, het zit er allemaal in. Net als in het leven van de kinderen.

In de methode Trefwoord gaan we uit van diversiteit. We stimuleren kinderen en leerkrachten om dit op een positieve manier te benaderen en te verkennen. Dat doen we in de eerste plaats door bij de thema's veel ruimte te laten voor de eigen ervaring van kinderen. Daardoor ontstaat ruimte voor elk kind om zichzelf te laten zien.

In dit filmpje vertelt Trefwoord-hoofdredacteur Petra Jonker meer over de didactiek van Trefwoord. Trefwoord werkt met levensbeschouwelijke thema's. Aan de hand van deze thema's onderzoeken kinderen hun eigen leven en dat van anderen. Zo vormen zij zich een eigen visie op wat zij belangrijk en waardevol vinden in het leven.